Tổng đài 32SC

7.500.000

  • Không giới hạn đầu số
  • Không giới hạn máy nhánh
  • 32 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý