Tổng đài T120

120.000

  • 2 đầu số
  • 4 máy nhánh
  • 2 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý