Tổng đài T180

180.000

  • 3 đầu số
  • 6 máy nhánh
  • 3 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý