Tổng đài T300

300.000

  • 5 đầu số
  • 10 máy nhánh
  • 5 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý