Tổng đài T3M

3.000.000

  • 50 đầu số
  • 100 máy nhánh
  • 50 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý