Tổng đài T60

60.000

  • 1 đầu số
  • 2 máy nhánh
  • 1 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý