Tổng đài TL10

2.500.000

  • 10 đầu số
  • 20 máy nhánh
  • 10 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý