Tổng đài TL15

3.750.000

  • 15 đầu số
  • 30 máy nhánh
  • 15 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý