Tổng đài TL20

5.000.000

  • 20 đầu số
  • 40 máy nhánh
  • 20 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý