Tổng đài TL25

6.250.000

  • 25 đầu số
  • 50 máy nhánh
  • 25 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý