Tổng đài TL30

7.500.000

  • 30 đầu số
  • 60 máy nhánh
  • 30 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý