Tổng đài TL35

8.750.000

  • 35 đầu số
  • 70 máy nhánh
  • 35 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý