Tổng đài TL40

10.000.000

  • 40 đầu số
  • 80 máy nhánh
  • 40 cuộc gọi đồng thời

Xem chi tiết

Tốc độ cao

Linh hoạt

Bảo mật

Dễ quản lý