Mã: 6 Danh mục:

Điện thoại VoIP Yealink SIP-T30

900.000 990.000

Thông tin